• Garantia de servei, responsabilitat i professionalitat

  Serveis Dinamo Mensajeros

  Garantia de servei, responsabilitat
  i professionalitat

  • Per experiència: Som una empresa dinàmica, formada per personal amb gran experiència en el sector de la missatgeria.
  • Poca rotació de personal: Tenim un índex de rotació dels mes baixos del mercat. El 38% dels missatgers duu més de 5 anys en l’empresa i la resta (exceptuant les noves incorporacions) més de 2 anys a Dinamo Mensajeros, això implica millor coneixement dels nostres clients el que agilitza les gestions.
  • Implicació: Aquesta confiança del personal s’assoleix amb la creació de fórmules d’implicació en l’empresa, per part del departament de recursos humans, a força de beneficis socials i incentius.

   

  Normativa

  • Compliment del conveni col·lectiu vigent.
  • Participació en la fundació de Gremi de Missatgeria en l’any 1999 amb col·laboració activa de la direcció de l’empresa.
  • Pòlissa d’accidents per a tots els nostres treballadors.
  • Capacitació professional de la direcció per a l’exercici del transport nacional i internacional de mercaderies (Llei d’Ordenació de Transports Terrestres).
  • Llei sobre la protecció de dades.
  • Pòlissa de responsabilitat civil.
  • Llei de prevenció de riscos laborals (formació, informació, avaluació, planificació, sensibilització…).
  • Vigilància de la salut.
  • Vehicles de substitució per a minimitzar absències de personal per motius tècnics.
  • Comunicacions via mòbil.

   

  Departament de Trànsit

  La funció principal del departament de tràfic és servir d'enllaç entre client i distribuïdors, transportistes i missatgers. És una peça fonamental dintre de l'engranatge de l'organització i és un dels departaments al que més recursos es destinen. El nostre client pot realitzar en tot moment, qualsevol consulta al nostre departament de tràfic sobre els serveis realitzats, en curs o diferits i contar amb informació actualitzada de tots ells.